Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Mamaonbis-sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Mamaonbis-sivuston perustajan, Anja Kadziolkan yrityksen Vapaa Markkinointi Oy:n käyttöön. Käytöstä vastaa Anja Kadziolka, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Mamaonbis-yhteisön jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Vapaa Markkinoinnin asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Mamaonbis.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

VM Vapaa Markkinointi Oy (y-tunnus: 2183462-9)

www.vapaamarkkinointi.fi ja www.bisneskoulu.fi

Anja Kadziolka, puh. 050 363 4758

Sähköposti: anja(at)mamaonbis.fi

 

Rekisterin nimi

Mamaonbis sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on VM Vapaa Markkinointi Oy:n asiakkaan ja VM Vapaa Markkinointi Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään VM Vapaa Markkinointi Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Mamaonbis-sivustolta ja samalla Mamaonbis ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Mamaonbisin sähköisen palvelun.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a) Etunimi, Sähköpostiosoite

b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Mamaonbis-sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa yrityksen käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut sivustolla kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vapaa Markkinointi Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

VM Vapaa Markkinointi Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Anja Kadziolkalle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

VM Vapaa Markkinointi Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön VM Vapaa Markkinointi Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle VM Vapaa Markkinointi Oy:n osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Anja Kadziolkalle, ks. yhteystiedot yllä.